ประวัติของบริษัทฯ

  • บริษัทนครหลวงพัฒนาวิศวกิจ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ.2515 ดำเนินกิจการรับหล่อโลหะ ด้วยเตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ (Induction Furnace) ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 600 ตันต่อปี
  • ปี พ.ศ. 2532 กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1500 ตัน/ปี
  • ปี พ.ศ. 2537 บริษัทฯได้ย้ายโรงงานมาตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
  • ปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้ติดตั้งเตาหลอมไฟฟ้าด้วยกระแสเหนี่ยวนำเพิ่ม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2500 ตัน/ปี

งานหล่อของเราเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักรที่ใช้ในหลายอุตสหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น อะไหล่เครื่องโม่หิน อะไหล่เครื่องจักรทางการเกษตร อะไหล่เตาอบ ปั๊มดูแร่ แผ่นบุท่อส่งแร่ ล้อเครน หลักผูกเรือ ฯลฯ

บริษัทฯมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมี (Chemical composition analysis) ทดสอบค่าความแข็ง (Hardness Testing) ตรวจเช็คโครงสร้างทางจุลภาคของโลหะ (Microstructure Analysis) การตรวจสอบโดยใช้ของเหลวแทรกซึม (Liquid Penetrant Testing, PT) etc. เพื่อรับประกันคุณภาพงานหล่อที่ได้ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า