สินค้าจาก mecosteel

Trunnion Liner Trunnion Liner

Trunnion Liner

วัสดุ :SG Iron 500-7

น้ำหนัก :2500 Kg.