สินค้าจาก mecosteel

Feed Spout Liner Feed Spout Liner

Feed Spout Liner

วัสดุ :A-532 III

น้ำหนัก :2800 Kg.